Adatvédelmi nyilatkozat

1. Ez az adatvédelmi információ a Phytotec Hungária Bt. (Cégjegyzékszám: 01-06-752384, Székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 61., E-mail: adatkezeles@phytotec.hu, Telefon: (1)-392-0385) által történő adatkezelésre vonatkozik.

2.Személyes adatok gyűjtése, tárolása, valamint felhasználásuk módja és célja

a) honlapunk meglátogatása során
Honlapunk, a www.urzinol.hu oldal meglátogatása során az Ön eszközének webböngészője egy automatikus üzenetet küld a honlapunkat kiszolgáló szervernek. Ez az információ egy ideiglenes, úgynevezett “logfájl“-ban tárolódik. Az Ön közreműködése nélkül a következő információk kerülnek rögzítésre és az automatikus törlésig tárolásra a logfájlban:
– az oldalra látogató eszköz IP-címe
– a látogatás dátuma és időpontja
– a honlapról letöltött fájl neve és URL-je
– a letöltött adatmennyiség
– a weboldal, ahonnan a honlapunkra érkezett (referrer URL)
– a látogatás során használt webböngésző neve, nyelvi beállítása és verziószáma
– az oldalra látogató eszköz operációs rendszere
– az internetszolgáltatójának neve
A felsorolt adatokat a következő célból használjuk:
– a honlap gördülékeny betöltésének biztosítása
– a honlapunk használatának biztosítása
– a rendszerbiztonság és stabilitás értékelése
– egyéb adminisztratív célok
Az adatkezelés jogi alapja az ÁAR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja. A jogos érdekünk az adatkezelés fent felsorolt céljaiból következik. Az összegyűjtött adatokat egyetlen esetben sem használjuk az Ön személyével kapcsolatos következtetések levonására (“profilozás”).

b) a „Kapcsolatfelvétel“ űrlap használata során
Bármilyen jellegű kérdésével kapcsolatosan lehetőséget nyújtunk Önnek, hogy a honlapunkon kialakított kapcsolati űrlap („Kapcsolatfelvétel“) segítségével írjon nekünk. Ehhez az Ön nevének beírása, valamint egy érvényes e-mail cím megadása szükséges, ugyanis ezen adatok segítségével tudjuk a feltett kérdést megválaszolni. Minden további információ megadása önkéntes.
Az adatkezelés jogi alapja az ÁAR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, az Ön önkéntesen megadott hozzájárulása.
Személyes adatot csak azért tárolunk és kezelünk, hogy az Ön által feltett kérdést megválaszolhassuk. Az adatokat, a kérdés megválaszolását követően, legkésőbb a beérkezést követő hónap utolsó napján töröljük.

3. Adatok továbbadása
Az Ön személyes adatait harmadik félnek az alábbiakban felsorolt esetektől eltekintve nem adjuk át. Az Ön személyes adatait harmadik félnek csak abban az esetben adjuk át, ha
– Ön az ÁAR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja értelmében egyértelmű hozzájárulását adta
– az adatok átadása az ÁAR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint jogos érdek érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges, és nincs ok azt feltételezni, hogy Önnek az adatok átadásával szemben elsőbbséget élvező érdekei lennének.
– az adatok átadására az ÁAR 6. cikk 1. bekezdés c) pontja szerint jogi kötelezettség teljesítése miatt van szükség. A gyógyszerbiztonságosság miatt (Mellékhatások bejelentése) törvényileg kötelezettek vagyunk adatokat a kijelölt hatóság részére eljuttatni, ez azonban kizárólag anonimizált formában történik.
– ez törvényileg megengedett és az ÁAR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja szerint olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben Ön az egyik fél.

4. Sütik (“cookie-k”)
A honlapunkon cookie-kat használunk. Ezek kicsi azonosító fájlok, amiket az Ön webböngészője automatikusan hoz létre és az Ön készülékén (PC, laptop, tablet, okostelefon stb.) tárol, amikor meglátogatja a honlapunkat. A cookie-k nem tartalmaznak vírust, trójait vagy más ártalmas szoftvert.
A cookie-kban információ tárolódik, ami az Ön által használt készülékkel van kapcsolatban. Ez nem jelenti azt, hogy ezáltal tudomást szerzünk az Ön személyéről.
Egyrészt azért használunk cookie-kat, hogy az Ön számára a honlapunkat kényelmesebbé tegyük. Ehhez úgynevezett Session-Cookie-t (munkameneti sütit) használunk, aminek segítségével a honlapunk felismeri, ha bizonyos oldalakat Ön már meglátogatott. Ezek a cookie-k a honlap elhagyása után automatikusan törlődnek.
Ezen kívül használunk Persistent Cookie-kat (állandó sütiket) a honlap felhasználóbaráttá tétele érdekében, melyek egy adott ideig tárolódnak az Ön készülékén. Ha a honlapunkat újra felkeresi, a program automatikusan érzékeli, hogy Ön már járt az oldalunkon és milyen beállításokat hajtott végre, ezért ezeket Önnek nem kell újra megtennie.
Másrészt azért használunk cookie-kat, hogy a honlapunk látogatásával kapcsolatban statisztikai információt gyűjtsünk, és a felhasználói élmény javítása céljából ezeket kiértékeljük. (lásd 5. pont)
A cookie-k segítségével kiértékelt adatok az ÁAR 6 cikk 1. bekezdés f) szerinti az adatkezelő jogos érdeke miatt szükséges.
A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat. Ön azonban beállíthatja úgy is a webböngészőjét, hogy az ne tároljon cookie-kat az Ön készülékén vagy megjelenjen egy figyelmeztetés, ha a webböngésző egy új cookie-t szeretne menteni. A cookie-k teljes tiltása azt is eredményezheti, hogy a honlapunkon bizonyos funkciókat nem tud használni.

5. Elemző eszközök
A következőkben részletezett és általunk használt „Tracking eljárásokat“ az ÁAR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján alkalmazzuk. Az eljárások segítségével szeretnénk egyrészt biztosítani a honlapunk folyamatos optimalizálását és az elvárt igényeknek megfelelő kialakítását. Másrészt a „Tracking eljárásokkal“ statisztikai adatokat rögzítünk a honlapunk használatával kapcsolatban, melyek kiértékelését követően folyamatosan javítjuk az oldalunkat. Ezen érdek jogalapját az említett jogszabály biztosítja.
a) Google Analytics
A honlapunk elvárt igények szerinti kialakítása és folyamatos optimalizálása érdekében használjuk a Google-Analytics-et, mely a Google Inc . [(https://www.google.hu/intl/en_hu/about/), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; a továbbiakban: Google] által kifejlesztett honlapelemző szolgáltatás.
A szolgáltatás álnevesített profilokat hoz létre és cookie-kat (lásd 4. pont) használ. A cookie-k segítségével a honlapunk használatáról gyűjtött információkat, mint
– a webböngésző neve és verziószáma,
– a felhasznált operációs rendszer,
– a “Referrer URL” (előzőleg látogatott weboldal)
– a használt eszköz IP címe,
– a weboldal meglátogatásának pontos időpontja,
a Google az USA-ban található szerverén gyűjti és tárolja. A tárolt információk a weboldalhasználat értékeléséhez, weboldallátogatási tevékenységről készített kimutatás készítéséhez és további a weboldal- és internethasználattal kapcsolatos piackutatási és webhelyoptimalizálási szolgáltatáshoz nyújtanak alapot. Ezek az információk adott esetben harmadik fél részére is kiadásra kerülnek, amennyiben ezt jogszabály előírja, vagy amennyiben a harmadik fél ezeket az adatokat megbízás alapján feldolgozza. Azonban az Ön IP címe semmilyen esetben sem kerül kapcsolatba más Google adatokkal. Az IP címek anonimizálásra kerülnek, ezáltal visszakeresésük nem lehetséges (“IP-Masking”).
A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat. Ön azonban beállíthatja úgy is a webböngészőjét, hogy az ne tároljon cookie-kat az Ön készülékén vagy megjelenjen egy figyelmeztetés, ha a webböngésző egy új cookie-t szeretne menteni. A cookie-k teljes tiltása azt is eredményezheti, hogy a honlapunkon bizonyos funkciókat nem tud használni.
Ezenkívül Ön megteheti, hogy a cookie-k segítségével létrehozott és az Ön webhelyhasználatra vonatkozó adatait (beleértve az IP-címet is), valamint ezen adatok Google általi feldolgozását megakadályozza, ha egy webböngészőbe épülő (“Browser-Add-on”) applikációt letölt és telepít (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). A felugró oldal angol nyelvű, de más nyelvet is be lehet állítani, egyelőre a magyar nyelvet nem.
A webböngészőbe épülő (“Browser-Add-on”) applikáció mellett, különösen mobil készüléken futó webböngészőnél van más lehetősége is megakadályozni, hogy a Google-Analytics adatokat gyűjtsön, ha erre a linkre kattint. Ezzel egy úgynevezett Opt-out Cookie jön létre az Ön eszközén, amely ennek a honlapnak a meglátogatása során meggátolja a jövőbeni adatgyűjtést. Az Opt-out Cookie csak ebben a webböngészőben érvényes, és csak a mi honlapunkra vonatkozik. Ha a webböngészőjéből kitörli a cookie-kat, akkor az Opt-out Cookie-t is újra el kell helyezni. A Google Analytics szolgáltatás adatvédelemmel kapcsolatos információiról magyar nyelven a Google Analytics Súgójában olvashat (https://support.google.com/analytics?hl=hu#topic=3544906)

6. Social Media Plug-in
A honlapunkon nem alkalmazunk Social Media Plug-in-eket. A honlapunk tartalmaz linket a Facebook-ra, amelyhez az ÁAR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja biztosítja a jogalapot. Vállalkozásunkat és készítményeinket ennek segítségével is szeretnénk ismertebbé tenni. A Facebook-ra vonatkozó adatvédelmi információ a Facebook-on elérhető.
Ha a Facebook linkre kattint, akkor a Facebook megkapja az információt, hogy Ön melyik Facebook oldalra kívánt belépni akkor is, ha Ön nem rendelkezik Facebook fiókkal vagy éppen nincs bejelentkezve a Facebook fiókjába. Ezt az információt, beleértve az Ön IP címét is, az Ön webböngészője a Facebook egy szerverére küldi az USA-ba, amely ott eltárolja.
Amennyiben Ön bejelentkezett a Facebook fiókjába, és így látogatja meg a weboldalunkat, akkor ezt az információt a Facebook az Ön fiókjához rendelheti és reklámozásra, piackutatásra és az Ön Facebook hírfolyamának igény szerinti alakítására használhatja. Ehhez a Facebook felhasználói, érdeklődési és kapcsolati profilt hoz létre, pl. az Ön felhasználói viselkedését értékeli az alapján, hogy Ön a weboldalunk meglátogatása után a Facebook által Önnek megjelenített hirdetésre hogyan reagál, valamint más Facebook felhasználókat informál az oldalunk meglátogatásáról, és hogy további, a Facebook-kal kapcsolatos szolgáltatásokat felhozzon.
Ha nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalunk meglátogatásáról gyűjtött adatokat az Ön Facebook fiókjához rendelje, érdemes a weboldalunk meglátogatása előtt a Facebook profilból kilépni. Az adatgyűjtés célját és mértékét, valamint az adatok Facebook általi további feldolgozását és használatát, illetve az Ön ezzel kapcsolatos jogait és a privátszférájának védelme érdekében történő beállítási lehetőségeket megtalálja a Facebook Adatkezelési Szabályzatában (https://www.facebook.com/about/privacy).

7. Érintettek jogai
Önnek joga van:
– az ÁAR 15. cikkének értelmében tájékoztatást kérni a nálunk kezelt személyes adatairól. Különösen tekintettel az adatkezelés céljára, a személyes adatok kategóriájára, azon címzettek körére, akik részére a személyes adatai közlésre kerültek vagy kerülnek, az adatok tárolásának tervezett időtartamát illetően; valamint jogosult kérni a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve a személyes adatok kezelése ellen tiltakozni; jogosult panasz benyújtására, információra az adatai forrásáról, ha azokat nem mi gyűjtöttük, automatizált döntéshozatal meglétével kapcsolatos információkhoz, beleértve a profilalkotást is, valamint az ezekkel kapcsolatos részletekhez;
– az ÁAR 16. cikke szerint jogosult a nálunk tárolt adatainak pontatlansága esetén azok haladéktalan helyesbítését kérni;
– az ÁAR 17. cikke szerint jogosult a nálunk tárolt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés nem a véleménynyilvánítás szabadságához és tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, jogi kötelezettség, közérdek vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges;
– az ÁAR 18. cikke szerint jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben az adatok helyességét vitatja, az adatkezelés jogellenes, de Ön a törlésüket elutasítja és nekünk az adatokra már nincs szükségünk, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy Ön az ÁAR 21. cikke szerint élt a tiltakozáshoz való jogával;
– az ÁAR 20. cikke szerint jogosult az Önre vonatkozó, az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, géppel olvasható formátumban megkapni vagy egy másik adatkezelő részére történő továbbítását kérni;
– az ÁAR 7. cikk 3. bekezdés szerint jogosult az Ön által egyszer részünkre megadott hozzájárulását bármikor visszavonni. Ennek az a következménye, hogy az adatkezelést, ami ezen a hozzájáruláson alapult, a jövőben nem folytathatjuk;
– az ÁAR 77. cikke szerint jogosult a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.
Amennyiben a fent bemutatott jogaival élni szeretne, elegendő egy e-mailt az adatkezeles@phytotec.hu címre küldeni, amiben röviden leírja kérését.

8. Tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az Ön személyére vonatkozó adatok kezelése a 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint jogos érdeken alapul, akkor Önnek joga van az ÁAR 21. cikke szerint tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen,
amennyiben ez megalapozott, mely az Ön különleges
helyzetéből adódik, illetve közvetlen üzletszerzésre irányul. Utóbbi esetben Önnek általános tiltakozási joga van, melynek gyakorlása esetén mi az adatkezelést megszüntetjük.
Ha szeretne a tiltakozáshoz való jogával élni, elegendő egy e-mailt küldeni az adatkezeles@phytotec.hu címre.

9. Adatbiztonság
A honlap látogatása során a Secure Socket Layer eljárást (SSL) alkalmazzuk a legmagasabb titkosítási szinttel, amit az Ön webböngészője is támogat. Azt, hogy egy oldal titkosított formában kerül továbbításra a webböngészőjének címsorában elhelyezett „lakat“ szimbólum segítségével meg tudja állapítani.
Megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedésekkel védjük az Ön adatait véletlen vagy szándékolt támadás, részleges vagy teljes adatvesztés, rongálás, vagy harmadik fél illetéktelen hozzáférése ellen. A biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődéssel párhuzamosan folyamatosan fejlesztjük.
Amennyiben tudomásunkra jut, hogy az Ön személyes adatait valaki tőlünk jogellenesen megszerzi, tárolja, kezeli vagy illetéktelen harmadik félhez kerülnek, akkor Önt is és az illetékes hatóságot is haladéktalanul értesítjük.

10. Az adatvédelmi nyilatkozat
Ez az adatvédelmi nyilatkozat a 2018. májusi állapot szerint hatályos
A honlapunk folyamatos fejlesztése vagy jogszabályi háttér változása, illetve hatósági előírások szükségessé tehetik az Adatvédelmi nyilatkozat módosítását.

Urzinol akut felfázás kezelésére

Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer:

N

a gyógynövény összetevő bizonyított húgyúti gyulladáscsökkentő, antibakteriális és enyhe vízhajtó hatású*

N

a felfázás tüneteinek jelentkezésekor elkezdett terápia néhány napon belül eredménnyel járhat

N

a tablettával elkerülhető a gyógynövényből készült tea fogyasztásával járó, az emésztőrendszert irritáló hatás

N

a medveszőlőlevél az egyik legismertebb és leginkább bevált gyógynövény felfázásra

N

a medveszőlőlevél hatóanyagának baktericid, azaz baktériumölő hatását 74 különféle, húgyúti fertőzésben szerepet játszó kórokozó ellen igazolták**

N

nagy előnye, hogy antibakteriális hatóanyagaival szemben nem alakul ki rezisztencia

Urzinol doboz

Medveszőlőlevél­kivonat-tartalmú,
vény nélkül kapható
hagyományos növényi gyógyszer